''

Ngày 15 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2021

Cập nhật lúc : 10:39 13/04/2021  

Tuần 15 năm 2021
Từ ngày 12/04/2021 đến ngày 18/04/2021

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(12/04/2021)

- Chào cờ: tuyên truyền Ngày sách Việt Nam, Tủ sách Huế

- Dạy và học theo TKB

- GV tiếp tục bồi dưỡng modul 3 ( hoàn thành chậm nhất ngày 15/4)

- Dạy và học theo TKB

- Chào cờ: tuyên truyền Ngày sách Việt Nam, Tủ sách Huế

- 14hoo Họp Đảng ủy ( Hiệu trưởng)

- TTCM nộp biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên cho BGH

- GV âm nhạc, mỹ thuật, thể dục, tin học, công nghệ 9 hướng dẫn học sinh ôn tập ( KTCKII tuần 32)

Thứ Ba
(13/04/2021)

- Dạy và học theo TKB

- GV được phân công bồi dưỡng HSG 7 đăng ký lịch dạy tại PHT

- GV cập nhật điểm vào sổ điểm chính

- Dạy và học theo TKB

- GV có kế hoạch dạy bù để đảm bảo tiến độ chương trình

Thứ Tư
(14/04/2021)

- Dạy và học theo TKB

- Nộp danh sách Hội đồng xét TN THCS về PGD

- Dạy và học theo TKB

Thứ Năm
(15/04/2021)

- Dạy và học theo TKB

- Dạy và học theo TKB

- Kiểm tra hồ sơ lớp 9 ( theo phân công)

Thứ Sáu
(16/04/2021)

- Dạy và học theo TKB

- Dạy và học theo TKB

Thứ Bảy
(17/04/2021)

- Dạy và học theo TKB

- 8h30 Họp HĐSP

- Dạy và học theo TKB

- GV coi thi nghề theo quyết định

Chủ Nhật
(18/04/2021)