''

Ngày 29 tháng 07 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2021

Cập nhật lúc : 14:24 15/06/2021  

Tuần 24 năm 2021
Từ ngày 14/06/2021 đến ngày 20/06/2021

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(14/06/2021)

- Hội ý Ban giám hiệu

- Bồi dưỡng HSG theo kế hoạch

- Kiểm tra, sửa chữa CSVC chuẩn bị cho năm học mới

- Kiểm tra, sửa chữa CSVC chuẩn bị cho năm học mới

- Chuẩn bị tổng kết HĐSP ( BGH,CTCĐ,KT,TTVP)

- Chuẩn bị cho tuyển sinh lớp 6

Thứ Ba
(15/06/2021)

- Kiểm tra, sửa chữa CSVC chuẩn bị cho năm học mới

- Kiểm tra, sửa chữa CSVC chuẩn bị cho năm học mới

Thứ Tư
(16/06/2021)

- Kiểm tra, sửa chữa CSVC chuẩn bị cho năm học mới

- Trực báo với Kế toán, thũ quỹ ( Hiệu trưởng)

- Kiểm tra, sửa chữa CSVC chuẩn bị cho năm học mới

- Chuẩn bị cho tuyển sinh lớp 6

Thứ Năm
(17/06/2021)

- Kiểm tra, sửa chữa CSVC chuẩn bị cho năm học mới

- Họp hội đồng tuyển sinh 6 theo QĐ

- Kiểm tra, sửa chữa CSVC chuẩn bị cho năm học mới

- 14H00 Tổng kết HĐSP ( trang phục hội nghị)

Thứ Sáu
(18/06/2021)

- Kiểm tra, sửa chữa CSVC chuẩn bị cho năm học mới

- Tuyển sinh lớp 6 ( theo KH)

- Kiểm tra, sửa chữa CSVC chuẩn bị cho năm học mới

- Tuyển sinh lớp 6 ( theo KH)

Thứ Bảy
(19/06/2021)

- Kiểm tra, sửa chữa CSVC chuẩn bị cho năm học mới

- Tuyển sinh lớp 6 ( theo KH)

- Kiểm tra, sửa chữa CSVC chuẩn bị cho năm học mới

- Tuyển sinh lớp 6 ( theo KH)

Chủ Nhật
(20/06/2021)