''

Ngày 29 tháng 07 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 10:10 02/07/2021  

KẾ HOẠCH Triển khai chuỗi Chương trình “Học sinh Huế với tương lai”

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

Số: 33/KH-VNCPT


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 6 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Triển khai chuỗi Chương trình “Học sinh Huế với tương lai”

 

Nhằm phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng tốt yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà, đáp ứng hội nhập kinh tế quốc tế và xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Thành uỷ Huế xây dựng Kế hoạch Triển khai chuỗi Chương trình “Học sinh Huế với tương lai”, với những nội dung cụ thể:

I.  MỤC TIÊU

1.   Định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh trung học (THCS, THPT), để đưa ra sự lựa chọn tốt nhất, ngành nghề phù hợp với năng lực và xu hướng phát triển của xã hội cũng như phát triển của địa phương; 2.   Tạo diễn đàn chia sẻ thông tin cập nhật về thị trường, xu hướng việc làm trong tương lai theo chủ đề hàng tháng, kênh tương tác giữa các em học sinh, phụ huynh, thầy cô giáo với các chuyên gia đầu ngành, các lãnh đạo doanh nghiệp, những người có kinh nghiệm thực tiễn trong các lĩnh vực; 3.   Kết nối, trải nghiệm thực tế của các em học sinh và phụ huynh, thầy cô giáo tại môi trường làm việc của Doanh nghiệp; 4.   Triển khai chương trình định hướng nghề nghiệp thường xuyên tại các trường phổ thông; 5.   Từng bước xây dựng thành kênh kết nối - tư vấn và hình thành các quỹ học bổng, quỹ phát triển nhân lực cho thành phố Huế cũng như Thừa Thiên Huế.

II.  NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1.  Nội dung thực hiện

-  Tổ chức diễn đàn theo hình thức tập trung và livestream trực tuyến mang tính khoa học và chuyên sâu nhưng rất sinh động và dễ tiếp thu để chia sẻ thông tin, cập nhật thị trường và xu hướng việc làm trong tương lai theo các chủ đề theo tháng;

-  Kết nối chuyên gia trong các lĩnh vực chia sẻ về xu hướng, tình hình thị trường việc làm tại địa phương, trong nước và trên thế giới;

-  Các tập đoàn – doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh giới thiệu về môi trường làm việc thực tế, thay đổi cách tiếp cận với nguồn nhân lực tương lai;

-  Cải thiện, nâng cao tương tác giữa các em học sinh, phụ huynh, thầy cô giáo với các chuyên gia đầu ngành, tập đoàn - doanh nghiệp thông qua thảo luận và trao đổi trực tiếp.

-  Thiết lập kênh tương tác trên Mạng xã hội/Website/Youtube về các bài trình bày/trao đổi/đối thoại về chương trình đã triển khai để truyền thông, quảng bá cho các chương trình định hướng nghề nghiệp, tư vấn và hỗ trợ thông tin liên quan cũng như thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp/chuyên gia/các đơn vị hỗ trợ liên quan.

-  Công bố, kêu gọi thành lập các quỹ học bổng của các tập đoàn – doanh nghiệp dành cho các em học sinh – sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và năng lực ưu tú.

2.  Thời gian thực hiện

Năm học 2021 – 2022 (từ tháng 7/2021 đến tháng 7/2022).

III.   HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Số lượng diễn đàn: dự kiến tổ chức 10 Diễn đàn “Học sinh Huế với tương lai”, tương ứng 10 chủ đề cho từng diễn đàn (bảng chi tiết kèm theo kế hoạch).

2.  Hình thức tổ chức:

-  Các diễn đàn sẽ được thực hiện theo hình thức trực tuyến hoặc tập trung, tổ chức livestream trên các trang mạng xã hội.

- Nội dung chương trình dự kiến:

+ Phần chia sẻ chuyên gia/doanh nghiệp: Hình thức tổ chức dưới dạng trình bày các ý kiến phù hợp với các chủ đề của chương trình, số lượng từ 2 – 3 bài trình bày;

+ Phần trao đổi/đối thoại: Hình thức trao đổi dạng đối thoại trực tiếp (Panel/ Discuss), và các trò chơi khởi động;

+ Phần trao đổi chuyên môn: tương tác trực tiếp/trình bày và giải đáp;

+ Phần trải nghiệm ngay tại diễn đàn/tham gia trải nghiệm một số kỹ năng hoặc một nội dung cụ thể.

Tùy theo từng chủ đề, nội dung để trao đổi và chọn các kịch bản phù hợp và khoa học, đảm bảo hiệu quả và tương tác/truyền cảm hứng đến các bạn học sinh/phụ huynh và những người quan tâm.

Tổng thời gian cho một diễn đàn: 3.0 - 3.5 giờ (01 buổi) hoặc 02 buổi nếu có một lớp huấn luyện/trải nghiệm cụ thể.

3.  Thành phần tham gia

-  Phụ huynh, học sinh các trường THCS, THPT;

-   Thầy, cô giáo các trường THCS, THPT, ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh;

-   Chuyên gia trong các lĩnh vực, ngành nghề;

-   Tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh;

-   Đại diện các quỹ học bổng, các tổ chức liên quan;

-   Các cá nhân quan tâm có đăng ký theo thông báo từng chương trình;

-   Các đơn vị báo chí/truyền thông/truyền hình.

IV.  KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện được chi trả bởi các nguồn vận động và tài trợ hợp pháp.

V.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

-  Viện Nghiên cứu phát triển chủ trì, phối hợp với Thành uỷ Huế, UBND Thành phố Huế và các đơn vị liên quan chủ động triển khai và kêu gọi tài trợ thực hiện chương trình “Học sinh Huế với tương lai”;

-  Viện Nghiên cứu phát triển chủ động lên kịch bản, chủ đề, mời chuyên gia và khách mời cho từng chương trình cụ thể, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát nội dung trước ngày 25 hàng tháng.

-  Viện Nghiên cứu phát triển phối hợp với các đơn vị Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh truyền thông rộng rãi chương trình đến các đối tượng liên quan.

-  Viện Nghiên cứu phát triển chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện, đánh giá và báo cáo kết quả theo quy định./.

Nơi nhận:

-      UBND tỉnh (B/c);

-      Thành uỷ Huế; UBND TP Huế (Ph/hợp);

-      Sở GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ (Ph/hợp);

-      Các phòng, đơn vị trực thuộc (Thực hiện);

-      Lưu VT, VP.


VIỆN TRƯỞNG

 
   


Cung Trọng Cường

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

 

Số: 34/KH-VNCPT


CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 6 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức Chương trình số 01 – Học sinh Huế với tương lai với chủ đề “Làm chủ công nghệ - Kỹ năng tương lai”

 

Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-VNCPT ngày 24/6/2021 của Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế về Triển khai chuỗi Chương trình “Học sinh Huế với tương lai”;

Nhằm chia sẻ các xu hướng phát triển công nghệ tương lai qua đó thúc đẩy tinh thần sáng tạo, định hướng nghề nghiệp cho học sinh sinh viên Thừa Thiên Huế, Viện Nghiên cứu phát triển tổ chức chương trình số 01 với chủ đề “Làm chủ công nghệ - Kỹ năng tương lai”, với các nội dung cụ thể như sau:

I.    MỤC TIÊU

-  Chia sẻ của chuyên gia về xu hướng phát triển công nghệ trên thế giới, tại Việt Nam và Thừa Thiên Huế;

-  Chia sẻ của doanh nghiệp về nhu cầu nguồn nhân lực cho các ngành công nghệ tại Thừa Thiên Huế trong thời gian tới;

-   Thúc đẩy tinh thần sáng tạo trong học sinh sinh viên và giới trẻ, góp phần phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế.

II.   HÌNH THỨC TỔ CHỨC, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Hình thức tổ chức: ghi hình và phát trực tiếp trên mạng xã hội.

2.  Thời gian thực hiện: ngày 04/7/2021.

3.  Địa điểm tổ chức ghi hình: Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Thừa Thiên Huế, số 53 Nguyễn Huệ - thành phố Huế.

III.   NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

Giới thiệu chương trình Phát biểu giới thiệu về chương trình Học sinh Huế với tương lai của Ban tổ chức Chia sẻ của các chuyên gia, doanh nghiệp Trao đổi bàn tròn giữa chuyên gia, doanh nghiệp, đại diện các trường ĐH, CĐ, các trường THCS, THPT và khán giả Kết thúc chương trình.

IV.  KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện được chi trả bởi các nguồn vận động và tài trợ hợp pháp.

V.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Viện Nghiên cứu phát triển chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao đúng tiến độ nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Trên đây là kế hoạch tổ chức chương trình số 01 với chủ đề “Làm chủ công nghệ - Kỹ năng tương lai”, đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện hiệu quả./.

Nơi nhận:

-  Thành uỷ Huế, UBND TP Huế (phối hợp);

-  Các đơn vị trực thuộc (thực hiện);

-  Lưu VP.

VIỆN TRƯỞNG

 

 
   


 

Cung Trọng Cường

Số lượt xem : 28

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác